Hakkımda

Profesyonel Geçmişi

Ünvan: Klinik Psikolog Dr.
Eğitim:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi – ODTÜ (Lisans, Yüksek lisans, Doktora)
Çalışma Alanı: Yetişkin ve ergenler için bireysel psikoterapi, çift ve evlilik terapisi, İngilizce psikoterapi, Online psikoterapi
Psikoterapi Eğitimi/Yaklaşımı: Bilişsel-Davranışçı Terapi, Şema Tera-pisi, Yapısal Aile Terapisi, Toplum temelli ve kültüre duyarlı psikolojik yaklaşım
Çalışma Alanlarından Bazıları:  Depresyon, Kaygı bozuklukları, Travmatik yaşantılar, Ev içi şiddet, Cinsel ve toplumsal cinsiyete da-yalı şiddet, Kayıp ve yas, Toplumsal travmalar, Kişilerarası sorunlar, İlişki sorunları, İletişim problemleri, Stres, Öfke sorunu, Yetersizlik ve değersizlik hisleri, özgüven sorunları, göçmen ve mültecilerin ruh sağlığı ve psikososyal sorunları, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim

Klinik Psikolog Dr. Duygu Cantekin 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılında yine ODTÜ’de Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisansını, 2014 yılında doktora programını tamamlamıştır.

Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin ruh sağlığını etkileyen risk faktörleri ve baş etme kaynaklarını incelediği Doktora tezi, ‘ODTÜ En İyi Tez Ödülü’ ne layık görülmüştür. Doktora çalışmaları sırasında Hollanda’da Groningen Üniversitesi’nde 6 ay misafir araştırmacı olarak çalışma yapmıştır. 2015-2016 yıllarında Oxford Üniversitesi’nde, Göç, Politika ve Toplum Merkezi’nde (Centre on Migration, Policy and  Society-COMPAS) doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır.

2012-2013 yıllarında Türkiye Kızılay Derneği’nde Psikososyal çalışmacı olarak görev yapmış, afet sonrası sahalarda ve göç sonrası kamplarda aktif çalışmıştır. Afet ve acil durumlarda ruh sağlığı ve psikososyal hizmetler ile ilgili birçok uluslararası kuruluştan ve üniversitelerden eğitimler almıştır.

2015 yılından beri Londra’da psikoterapi ve akademik çalışmalarını sürdürmekte olup, 2017 yılında kendi kurduğu Psyche Consultancy (Psike Danışmanlık) Merkezinde bireylere, üniversitelere, yardım dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarına psikoterapi ve danışmanlık, eğitim ve araştırma hizmetleri sunmaktadır.

Dr. Duygu Cantekin Cambridge Bilimadamları Yayıncılık’ın          (Cambridge Scholars Publishing) Klinik Psikoloji Yayın Danışma Ku-rulu üyesidir. Aynı zamanda Türkiye’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ), Bahçeşehir Üniversitesi’nde, Nişantaşı Üniversitesi’nde psikoloji lisans ve lisansüstü programlarında dersler vermiştir.

Dr. Duygu Cantekin Londra’da psikolog olarak yetişkinlerle, ergenlerle, çift ve ailelerle çalışmaktadır. Dr. Cantekin Türkçe ve İngilizce terapi yapmaktadır. Aynı zamanda skype aracılığıyla online terapi hizmeti vermektedir. Mesleki kariyerinin başında olan uzman psikologlara yönelik süpervizyon eğitimleri vermektedir.

Çalışma alanları arasında depresyon, kaygı bozuklukları, travmatik yaşantılar, göçmen ve mültecilerin ruh sağlığı ve psikososyal sorunları, aile içi şiddet, cinsel ve cinsiyete dayalı şiddet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim, kayıp ve yas, toplumsal travmalar, kişilerarası sorunlar, ilişki sorunları, iletişim problemleri, stres, öfke sorunu, yetersizlik ve değersizlik hisleri, özgüven sorunları, motivasyon sorunları yer almaktadır.

Akademik ve psikoterapi çalışmalarının yanı sıra, Londra’da üniversitelerle, yardım dernekleri ve sivil toplum kuruluşları ve toplum merkezleri ile işbirliği kurarak bilimsel araştırmalar yürütmektedir. Ayrıca bilgi yayma, farkındalık yaratma ve kapasite arttırma amaçlı eğitimler ve çalıştaylar düzenlemektedir.