Online Terapi

Online terapi, özellikle yaşadığı şehirde çalışmak istedikleri alanda uzmanlaşmış bir terapist bulamayan, farklı bir ülkede yaşayıp kendi anadilinde destek almak isteyen ya da kronik hastalık veya fiziksel engeli olan kişiler için önemli ve işlevsel bir yoldur. Halihazırda terapi sürecine başlamış ancak terapist ya da danışandan birinin yer değiştirmesiyle de süreç iki tarafın ortak kararıyla online olarak sürdürülebilir.

Online terapide terapist ve danışan fiziksel olarak aynı ortamda olmasa da normal bir seanstaki gibi yüz yüze yapılmaktadır. Online terapi desteğinde güvenilirlik, terapistin etik ilke ve sorumluluklara bağlı kalmasıyla sağlanır. Online terapi sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için terapi ofisine benzer şekilde danışanın rahatlıkla kendini ifade edebileceği, sessiz ve yalnız başına olduğu bir oda, görüntülü konuşma yapabileceği bir bilgisayar veya telefon ve iyi bir internet bağlantısı gereklidir. Skype, facetime ve whatsapp görüntülü arama gibi internet uygulamaları kullanılabilir. Birçok terapi yaklaşımı ile bireysel terapide ve çift terapisinde kullanılabilir.

Online terapinin etkinliğini kanıtlayan bir çok bilimsel araştırma vardır. Örneğin bir araştırmada online terapinin depresyon tedavisinde yüz yüze terapi kadar etkili olduğu bulunmuştur. Yine başka bir çalışmada anksiyete bozukluklarının tedavisinde uygulanan online bilişsel-davranışçı terapinin oldukça etkili olduğu görülmüştür. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada online bilişsel-davranışçı terapinin depresyon, panik bozukluk, sosyal anksiyete bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğu tedavisinde yüz yüze terapi kadar etkili olduğu bulunmuştur. Psikodinamik online terapi ile çalışılan başka bir araştırmada ise verimli bir terapötik süreç sağlandığı vurgulanmıştır.